Walczymy o WBO 2017

Walczymy o WBO 2017

PCG: Jak ocenia Pan inicjatywę WBO? Czy dzięki WBO realnie wzrasta poczucie odpowiedzialności, współodpowiedzialności za miasto? Czy wrocławianie mądrze i świadomie korzystają z danej możliwości?

Sławomir Czerwiński: WBO to bardzo dobry projekt dzięki, któremu wzrasta poczucie odpowiedzialności za miasto, za swoje osiedle. Wrocławianie korzystają z WBO zgłaszając wiele projektów. Każdy z nich jest ważny i potrzebny, ponieważ poprawia jakość życia w mieście (projekty ogólnomiejskie) oraz najbliższym otoczeniu popierających go mieszkańców (projekty rejonowe). Tym niemniej WBO nie może stanowić głównego wsparcia działań partycypacyjnych mieszkańców. Powinno być ono jedynie dodatkiem do działań prowadzonych przez UM Wrocław przy wspólnym działaniu z Radami Osiedli. Ponadto należy zaznaczyć, że WBO aby było mądrze i świadomie wykorzystane musi być poparte współpracą lokalnych liderów, organizacji pozarządowych, rad osiedli czy grup nieformalnych. Wspomniana współpraca powinna polegać na ustalaniu w ramach poszczególnych faz WBO priorytetów na danym osiedlu oraz rejonie. Nie liczy się duża liczba zgłoszonych projektów. Tylko jakość zgłaszanych inicjatyw i ich bezpośrednia integracja z realnymi potrzebami mieszkańców oraz przestrzenią miejską.

PCG: Z inicjatywy PCG powstał już Słoneczny Park, zlokalizowany na Ołtaszynie. Czy wcześniej jako Rada Osiedla Maślice działali Państwo w ramach WBO? Czy udało się zrealizować jakiś projekt ze środków WBO?

Sławomir Czerwiński: Mieszkańcy Maślic oraz RO Maślice działali wcześniej w ramach WBO czego pokłosiem są progi zwalniające na ul. Koziej (Maślice Wielkie) oraz przebudowa ul. Warciańskiej na wysokości Glinianek.

Od dwóch lat przy RO Maślice działa Zespół ds. WBO na Maślicach. Złożony jest on z byłych oraz obecnych liderów projektów zgłoszonych do WBO, a także z lokalnych aktywistów i radnych osiedlowych. Zespół ma charakter otwarty i na każdym etapie prac mogą do niego dołączyć nowi członkowie, sympatycy WBO. W ramach prac Zespołu promujemy ideę WBO, pomagamy przygotować zgłaszane projekty na Maślicach; w fazie weryfikacji projektów i negocjacji z UM Wrocław pomagamy w zmianach oraz łączeniu się projektów przed skierowaniem ich do głosowania. Zespół wspiera również liderów projektów (TYCH KTÓRZY CHCĄ WSPÓŁPRACOWAĆ) w zakresie promocji oraz zbierania głosów. Wszystkie spotkania oraz prace Zespołu mają charakter otwarty i służą jako platforma spotkań dla lokalnych aktywistów, liderów w celu wspólnego działania mającego poprawić jakość życia na osiedlu Maślice.

W ostatnich dwóch latach osiedle wygrało 3 projekty: (1) dodatkowe oświetlenie dwóch przejść dla pieszych na ul. Królewieckiej; (2) rozbudowa placu zabaw na ul. Mrągowskiej; (3) Park Maślicki – zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy liną kolejową na ul. Królewiecką.

Projekt pierwszy został zrealizowany w 2016 r., a projekty 2 i 3 (ubiegłoroczna wygrana) są realizowane obecnie.

PCG: Wraz z Maślice, Nasze Maślice i Radą Osiedla Maślice pracowaliśmy wspólnie nad zgłoszeniem projektu do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Czy może Pan przybliżyć założenia projektu, który po konsultacjach z mieszkańcami, został opracowany na zamówienie PCG? Jaki obszar obejmuje? Z jakich aktywności będą mogli korzystać mieszkańcy – w tym również przyszli mieszkańcy osiedla Ritmo Park?

Sławomir Czerwiński: Koncepcję Parku na Maślicach zaprojektowano w oparciu o wywiad przeprowadzony wśród jego obecnych użytkowników. Uwzględniono dwie główne grupy docelowe tj.: rodziny z dziećmi i młodych, aktywnych sportowo. Obecnie obszar ten funkcjonuje w świadomości mieszkańców jako teren zielony – niestety zaniedbany. Z uwagi na rozwój osiedla i potrzebę tworzenia nowych miejsc spotkań dla mieszkańców oraz starania Wrocławia o tytuł Zielonej Stolicy Europy teren ten powinien zyskać nową odsłonę.

Projekt zagospodarowania Parku obejmuje ścieżki, przygotowane w oparciu o stan zadrzewienia i potencjalne koszty oczyszczenia przedeptów na szerokość min. 2,5 m–trasy rowerowe, biegowe, marszowe–wyrównane i przygotowane do przejazdu wózkiem dziecięcym. Ponadto projekt uwzględnia trasy ścieżek zdrowotnych połączonych przejściami z drewnianych mostków, przepustów i równoważni. Ścieżki połączone będą placami piaskowymi na których znajdą się urządzenia zabawowe (drewniane) oraz wigwamy (drewniane, wierzbowe). Wykorzystane będzie również znajdujące się na terenie Parku wzniesienie–zostanie obsadzone spiralnym żywopłotem, a w jego boki wbudowane będą plastikowe zjeżdżalnie. Na górze powstanie punkt widokowy z okrągłą altaną i ławkami w formie huśtawek.

Ścieżki parkowe wyposażone będą w serie tablic edukacyjnych i sensorycznych. Zastane żywopłoty jeżynowe zostaną zagęszczone krzewami malin w różnych odmianach oraz porach owocowania.

Koncepcja obejmuje również zagospodarowanie dwóch zbiorników wodnych. Zaplanowano dwa przejścia nad nimi w formie drewnianych mostów. Przy jednym ze stawów zlokalizowano miejsce do ćwiczeń z nawierzchni amortyzującej oraz miejsce na zewnętrzne urządzenia siłowni na wolnym powietrzu, które powstaną w okresie późniejszym.

Ponadto na terenie znajdą się dwa paleniska, altany, ławki oraz leżaki drewniane z pni drzew.

PCG: Jak sukces projektu zgłoszonego w ramach WBO może przełożyć się na życie beneficjentów projektu – obecnych i przyszłych mieszkańców Maślic?

Sławomir Czerwiński: Osiedle Maślice to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się pod względem urbanistycznym rejonów Wrocławia. W chwili obecnej na Maślicach mieszka ponad 10 tys. mieszkańców, a liczba ich dynamicznie będzie w najbliższym czasie wzrastać. Mimo licznych „zielonych” planów UM Wrocław na osiedlu nie ma żadnego parku z prawdziwego zdarzenia. Brakuje miejsc spotkań dla dzieci i młodzieży. Miejsc, w których można poznać, spotkać sąsiadów i zwyczajnie porozmawiać spędzając czas wolny na łonie natury.

Rewitalizacja Parku Rędzińskiego da obecnym i przyszłym mieszkańcom Maślic nowe miejsce spotkań, miejsce o nowej jakości, w którym będzie można spędzać czas wolny przez cały rok. Miejsce, które będzie służyć dzieciom, młodzieży, rodzicom, singlom, emerytom czy amatorom spacerów i natury oraz aktywnego wypoczynku.

Kontakt

Salon Sprzedaży
ul. Życzliwa 21, Wrocław

Inwestycje deweloperskie
TEL: +48 735 200 001
E-MAIL: kontakt@pcg.pl

Inwestycje komercyjne
TEL: +48 735 200 004
E-MAIL: komercja@pcg.pl

Promocje